top of page

Oil Pulling Yapmanın Diş Sağlığınıza Katacağı 5 Önemli Fayda

Güncelleme tarihi: 11 May 2023

Bir önceki yazımızda oil pulling işleminin ne olduğundan, nasıl yapıldığından, oil pulling yaparken hangi yağları kullanabileceğinizden ve oil pulling işleminin ağız hijyenini nasıl sağladığından bahsetmiştik

Bu yazımızda ise düzenli olarak oil pulling (yağ çalkalamanın) yapmanın yapılmış araştırmalar ile birlikte ağız sağlığı üzerine 5 önemli faydasından bahsedeceğiz;

Yağ çalkalamanın sağlığımıza katacağı 5 önemli fayda

  1. Yağ çalkalamanın (oil pulling) ağzınızdaki zararlı bakterileri azaltmaya yardımcı olabilir

Daha önce de bahsettiğimiz gibi ağzınızda yaşayan yaklaşık 700 bakteri türü vardır. Büyük çoğunluğu oluşturan zararlı bakteri türleri, zaman içinde ağzımızda diş çürümesi, ağız kokusu ve diş eti hastalığı gibi sorunlar yaratabilirler.

Yapılan çalışmalar, yağ çalkalamanın ağızdaki zararlı bakteri sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir;

İki haftalık bir çalışmada, iki gruba ayrılan 20 çocuğun yarısına standart gargara, yarısına ise günde 10 dakika yağ çalkalamanın yaptırıldı. Sadece bir hafta sonra, ağızlarındaki zararlı bakteri sayısı ölçülen çocukların hem gargara hem de yağ çalkalamanın sonrasında tükürük ve plakta bulunan zararlı bakteri sayısını önemli ölçüde azaldığı görüldü (1). Burada önemli nokta ise standart gargaralarda bulunan zararlı kimyasalların yerine yağ çalkalamada kullanılan saf yağın aynı sonuca ulaştırmasıdır.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada benzer sonuçlar bulundu; 60 katılımcı, iki hafta boyunca gargara, su veya hindistancevizi yağı kullanarak ağızlarını çalkaladı. Hem gargara hem de hindistancevizi yağının tükürükte bulunan bakteri sayısını azalttığı bulundu (2).

Düzenli yağ çalkalama ile ağızdaki bakteri sayısını azaltmak, uygun ağız hijyenini desteklemeye ve bazı rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

2. Yağ çalkalamanın (oil pulling) nefeste kötü koku oluşumunu önlemeye/azaltmaya yardımcı olabilir

Ağız kokusu, nüfusun tahmini olarak %50'sini etkileyen bir durumdur. Ağızda kötü koku oluşumunun birçok potansiyel nedeni vardır;

En yaygın olanlardan bazıları arasında enfeksiyon, diş eti hastalığı, kötü ağız hijyeni ve bakterilerin dil üzerinde oluşturduğu biyofilm tabakası yer almaktadır. Ağızda kötü koku oluşumu; Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia ve/veya Treponema denticola adlı üç bakteri türünün proteolitik aktivitesinden kaynaklanır.

Yapılan bir çalışmada yağ çalkalama işleminin ağızda oluşan kötü kokuyu azaltmada etkili olabileceği gösterilmiştir (2).

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen yağ çalkalama, ağız kokusunu azaltmak için doğal bir alternatif olarak kullanılabilir ve geleneksel tedaviler kadar etkili olabilir.

3. Yağ çalkalama (oil pulling) diş çürüklerinin önlenmesine yardımcı olabilir

Kötü ağız hijyeni, olması gerekenden fazla şeker yemek ve bakteri birikimi, diş çürümesine neden olabilir ve bu da dişlerde boşluk olarak bilinen deliklerin oluşmasına neden olur. Ayrıca ağızdaki fazla sayıdaki bakteri, dış yüzeyinde oluşan plaklardaki gıda parçacıklarını parçalamak için, diş minesini yok eden ve diş çürümesine neden olan bir asit oluştururlar.

Birkaç çalışma, yağ çalkalama yapmanın ağızdaki bakteri sayısını azaltarak diş çürümesini önlemeye yardımcı olabileceğini bulmuştur. yağ çalkalama yoluyla ağızdaki bakteri sayısını azaltmak, diş çürümesini önlemeye ve çürük oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olabilir;

Üç araştırmacı, yağ çalkalama yapmanın plak, diş eti iltihabı ve koloni oluşturan bakteriler üzerindeki etkisi üzerine bir mikrobiyolojik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın yirmi deneği, kırk beş günlük bir süre boyunca günde 15-20 dakika yağ çekme işlemi gerçekleştirdi. Çalışma, yağ çekmenin plak, diş eti skorları ve bakteri sayımlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe neden olduğunu gözlemledi. Rutin ağız hijyeni uygulamaları yapan kontrol grubundaki yirmi denekte kırk beş gün sonra plak skorları, diş eti skorları ve bakteri kolonilerinin sayısı arttı (3).

Bu çalışmanın sonunda yazarlar, yağ çalkalamanın günlük olarak uygulandığında etkili bir koruyucu ağız hijyeni yöntemi olduğu sonucuna varmışlardır.

4. Yağ çalkalama (oil pulling) diş eti iltihabını azaltarak diş eti sağlığını iyileştirebilir

Diş eti iltihabı, kolayca kanayan kırmızı, şiş diş etleri ile işaretlenmiş bir diş eti hastalığı türüdür. Plakta bulunan bakteriler, diş etlerinde kanama ve iltihaplanmaya neden olabildikleri için diş eti iltihabının önemli bir nedenidir. Ancak çalışmalar göstermektedir ki, yağ çalkalama diş eti sağlığını iyileştirmek ve iltihabı azaltmak için etkili bir çözüm olabilir.

Öncelikle, düzenli olarak yağ çalkalama yapmak ağızdaki Streptococcus mutans gibi diş eti hastalığına katkıda bulunan zararlı bakteri ve plakları azaltmaya yardımcı olur.

Ayrıca hindistan cevizi yağı gibi iltihap önleyici özelliklere sahip belirli yağların kullanılması, diş eti hastalığına bağlı iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir .

Bir çalışmada, diş eti iltihabından muzdarip 60 katılımcıya, 30 gün boyunca hindistancevizi yağı ile yağ çalkalama yaptırıldı. Bir hafta sonra bu kişilerde plak miktarlarının azaldığı ve diş eti sağlığında iyileşme görüldüğü gösterildi (4).

Diş eti iltihabı olan 20 erkek çocukta yapılan bir başka çalışmada ise düzenli yağ çalkalama sonrası deneklerin plaklarında azalma, diş eti iltihabında bir iyileşme ve ağızdaki zararlı bakteri sayısında bir azalma olduğu gözlendi (5).

Daha fazla kanıt gerekli olmakla birlikte, bu bulgular, düzenli yağ çalkalama yapmanın plak oluşumunu önlemek ve sağlıklı diş etlerini desteklemek için etkili bir ek tedavi olabileceğini düşündürmektedir.

5. Yağ çalkalama (oil pulling) ve beyaz dişler

Çeşitli kaynaklarda düzenli yağ çalkalama yapmanın dişlerinizi beyazlatmanın doğal bir yolu olabileceğine dair söylemler yer almaktadır. Bunu destekleyecek bilimsel bir araştırma olmamasına rağmen, bazıları dişlerin yüzeyinden lekeleri çekip beyazlatma etkisi yarattığını iddia etmektedir.

Bilimsel bir kanıt bulunmadığı için bu konuda görüşü size bırakıp deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız oldukça mutlu oluruz :)

Dip not: yağ çalkalama işleminin diş fırçalamak, diş ipi kullanmak, rutin temizlik yaptırmak ve herhangi bir ağız hijyeni probleminde diş hekiminize danışmak gibi geleneksel ağız hijyeni uygulamalarının yerine kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

Tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanıldığında, yağ çalkalamanın ağız sağlığınızı iyileştirmek için güvenli ve etkili bir doğal çözüm olabilir.

Referanslar

  1. Asokan S, Rathan J, Muthu MS, Rathna PV, Emmadi P; Raghuraman; Chamundeswari. Effect of oil pulling on Streptococcus mutans count in plaque and saliva using Dentocult SM Strip mutans test: a randomized, controlled, triple-blind study. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2008 Mar;26(1):12-7. doi: 10.4103/0970-4388.40315. PMID: 18408265. LİNK

  2. Kaushik M, Reddy P, Sharma R, Udameshi P, Mehra N, Marwaha A. The Effect of Coconut Oil pulling on Streptococcus mutans Count in Saliva in Comparison with Chlorhexidine Mouthwash. J Contemp Dent Pract. 2016 Jan 1;17(1):38-41. doi: 10.5005/jp-journals-10024-1800. PMID: 27084861. LİNK

  3. Amith H.V., Ankola A.V., Nagesh L. Effect of oil pulling on plaque and gingivitis. Oral Health Comm Dent. 2007;1:12–18. LİNK

  4. Peedikayil FC, Sreenivasan P, Narayanan A. Effect of coconut oil in plaque related gingivitis - A preliminary report. Niger Med J. 2015 Mar-Apr;56(2):143-7. doi: 10.4103/0300-1652.153406. PMID: 25838632; PMCID: PMC4382606. LİNK

  5. Asokan S, Emmadi P, Chamundeswari R. Effect of oil pulling on plaque induced gingivitis: a randomized, controlled, triple-blind study. Indian J Dent Res. 2009 Jan-Mar;20(1):47-51. doi: 10.4103/0970-9290.49067. PMID: 19336860. LİNK

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page